Friday, 19 June 2015

Free quick Mitten pattern

Hierdie jaar is die winter vir my verseker kouer as die vorige jaar. My hande en neus se punt is yskoud... ha-ha...

Die gevolg was dat ek gou-gou vir my handskoene moes maak wat warm genoeg is, maar wat ek nogsteeds dinge mee kan doen. 

Die antwoord "fingerless mittens"


Ek het nie n patroon gehad vir dit nie, maar wel n idee in my kop gehad. 

Dit is hoe my idee uitgedraai het....


Hier is my vinnige "winter-raakvatters" patroon :

Winter-raakvatters

6mm naalde
chunky wol / katoen

Stel 25 steke op. 
Brei al die steke Regs / plain tot aan die einde van die ry. 
Brei al die rye Regs/ plain totdat daar 18 riffeltjies is. 
Heg af. 

Vou die blokkie in die helfte en begin vaswerk. (Omtrent so 10cm - maar meet volgens jou hand en bepaal die posisie van jou duim. 
Slaan +/-  6 steke oor en begin dan die res van die naat toewerk. 

En daar het jy jou vinnige winter-raakvatters!!!! 
Ek beplan om my nog bietjie op te jazz deur dit te versier / op dit te borduur...

Nou moet ek net nog n oplossing vir due koue neus kry.... 

No comments:

Post a Comment